Regler

Gængse cannonball-regler:
1. Du er selv ansvarlig for din sluttid (notere den på resultatlisten efter målgang).
2. Uret må under ingen omstændigheder stoppes undervejs.
3. I forlængelse af ovenstående regel skal urets autopause-funktion være deaktiveret.

Diskvalifikation:
- Affald i naturen medfører diskvalifikation.
- Snyd (tid såvel som rute) medfører straks diskvalifikation.
- Almindelig god opførsel/pli i depotet, indendøre og trafikken overfor medløbere samt andre trafikanter. Arrangøren afgør, hvorvidt denne regel er brudt.
- Færdselsloven følges (du er selv ansvarlig).

Tidsgrænse(r):
- Kommer du for sent, tæller din bruttotid (reelle løbstid + x min. for sent) - maks. 15 min for sent.
- Almindelig tidsgrænse er 5 timer (forventer du at bruge længere tid, så skriv på forhånd. Normalt er det muligt at bruge længere tid). Derefter pilles depotet så småt ned.
- Dog er der tidsgrænse på 6 timer ved dobbeltløb*.
- *Du skal være i mål på det foregående løb, hvis du skal have tilladelse til at påbegynde næste løb. Årsagen skyldes, at du dermed har overskredet tidsgrænsen og sandsynligheden for, at du bliver hurtigere på næste løb er minimal.

Du må gerne:
- Skære hjørner, hvor det er muligt (blue line) :-)
- Komme med positive tilråb, kommentarer, bemærkninger mv. undervejs.
- Skrive i den sorte gæstebog.